כולם שווים בפני החוק...
  חוקי היסוד של מדינת ישראל
כבוד האדם וחירותו
    חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו  |  חוק יסוד : חופש העיסוק  |  חוק יסוד : השפיטה  |  אמנת האו"ם לזכויות הילד  
הכותל המערבי - LIVE

קרא עוד...
 
הזמן אינו עומד מילכת - חייבים לשנות עכשיו

 
שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך...

 
לא תעשו עוול במשפט...

 
אני מתחייב לשמור אמונים...

 
בלא אמת אין צדק...

 
במדינתנו יהיה הצדק שליט עליון...

 
אובדן האמון בשפיטה...

 
"עשיית אי צדק נתונה תמיד בידיים המתאימות"

 
"אם יש צדק שיופיע מיד"

.

קרא עוד...
פרטים נוספים יובאו בהמשך...

האם באמת מערכת בית המשפט מטייחת לכאורה פשעי שופטים ?

האם באמת מערכת בית המשפט מטייחת לכאורה פשעי שופטים ? - תגובת שרת המישפטים ח"כ ציפי לבני באמצעות הדוברת שלה:- "שרת המישפטים תמשיך לפעול בנחישות נגד שופטים שפגעו באמון הציבור" - התגובה מובאת 5 דקות ועשרים שניות לאחר תחילת הכתבה הטלויזיונית *. . . המשך יבוא...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
הרשות השופטת
הודעות לתקשורת
חוקי היסוד של ישראל